A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Жашківська міська рада
Черкаська область, Жашківський район

Інформація

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або суду (читати далі...).  

 

 

 

Жашківське відділення  Управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області  доводить  до  відома роботодавців.

 БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ – НЕ РАЗОВА АКЦІЯ! 

На аграрних підприємствах тривають  весняно-польові роботи.

 Тривають весняно-польові роботи  і майже одночасно розпочато посів ярих культур. Це є специфікою сільськогосподарської галузі. Сучасні технології виконання посівних робіт передбачають використання мінеральних добрив, протруювачів насіння та інших хімічних речовин, без яких неможливе отримання високих урожаїв зернових культур.

Для шкідливих хімічних речовин встановлено гранично допустимі концентрації у повітрі робочої зони і в атмосферному повітрі (читати далі.....).

 

 

Де дізнатися про стан розгляду державним реєстратором
заяви? І чи можна оскаржити рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора?

Державна реєстрація прав на нерухомість та їх обтяжень проводиться за заявою
заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.
Суб’єктами державної реєстрації прав визначено:
- виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська
міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації;
- акредитовані суб’єкти.
Державним реєстратором є:
1) громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство,
відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та
перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав;
2) нотаріус;
3) державний виконавець, приватний виконавець (у випадках визначених законом).
Інформація про суб’єктів державної реєстрації прав, нотаріусів Черкаської області
розміщена на сайті Головного територіального управління юстиції у Черкаській області
( http://uprav.ck.minjust.gov.ua ).
Документи, подані разом із заявою, розглядає державний реєстратор та перевіряє їх на
наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви, зупинення
державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав.
За результатом розгляду документів державний реєстратор приймає
відповідне  ріш ення.
  Після подачі заяви кожен заявник може перевіряти стан розгляду своєї заяви. Така
послуга надається он-лайн через «Кабінет електронних сервісів» за посиланням
–http://rrp.informjust.ua/.
На законодавчому рівні надано можливість оскаржувати рішення, дії або
бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав не тільки до суду,
але й цілком безкоштовно до Міністерства юстиції України та його територіальних органів.
Довідкова інформація та методична допомога щодо складання скарг надається
Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області за телефоном
(0472) 33-00-27 або за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, каб. 244.

 

 

Жашківське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Черкаській області  доводить  до відома  роботодавців.

 

БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПІД ЧАС ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ

 

Весняно-польові роботи – напружений етап річного циклу агропромислового виробництва. Зокрема, у березні-квітні сільськогосподарськими підприємствами виконується біля третини річного обсягу польових тракторних і майже така ж частка транспортних робіт.

У цей час пожвавлюються також інші роботи в агропромисловому виробництві. Зростає, порівняно із зимовими місяцями, кількість працівників, зайнятих на ручних роботах (на технологічному обслуговуванні, забезпеченні роботи посівних та інших машинно-тракторних агрегатів).

(читати далі...)

 

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

SMS - шформування власниюв нерухомост1 про будь-як1 реестрацшш ди,

як1 вчиняються з нерухомютю.

М1н1стерство юстицп Укра'ши створило он-лайн npocTip Юстицп' для
громадян шд назвою «ОН-ЛАЙН будинок юстицп'».
«ОН-ЛАЙН будинок юстицп» - це он-лайн сервю послуг населению щодо
реестраци, доступу до реестр1в, подання документа та iHuinx послуг
Мшютерства юстицп Укра'ши, який складаеться з 6 рубрик. Одна i3 рубрик -
SMS-Маяк . ' '

(читати далі...)
 

 

 

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

«Кримінальна відповідальність за порушення
законодавства у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу».

Питання відповідальності у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу
регулюється статтею 38 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень» та статтею 35 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації за порушення законодавства у
сфері державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або
кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.
Державним реєстратором у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу
є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус,
державний виконавець та приватний виконавець (у разі державної реєстрації обтяжень,
накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону,
а також у разі державної реєстрації припинення іпотеки у зв’язку з придбанням (передачею)
за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки).
Суб’єктами державної реєстрації у сфері державної реєстрації нерухомості
та бізнесу є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська
та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні
адміністрації, акредитовані суб’єкти.
Кримінальна відповідальність державних реєстраторів передбачена розділами
XV «Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
об’єднань громадян та злочинів проти журналістів» та XVII «Злочини у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»
Кримінального кодексу України.
Зміст кримінальних правопорушень державних реєстраторів розкривають статті 358
(«Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених
документів, печаток, штампів»), статті 364 («Зловживання владою або службовим
становищем»), статті 3652 («Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні
послуги»), статті 367 («Службова недбалість») Кримінального кодексу України.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Яке майно підлягає державній реєстрації? 

Відповідно до ст. 182 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс) право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. За Кодексом до нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (ч. 1 ст. 181). Частиною 1 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено державну реєстрацію прав на таке нерухоме майно: - земельні ділянки; - підприємства як єдині майнові комплекси; - житлові будинки; - будівлі; - споруди, а також їх окремі частини; - квартири; - житлові та нежитлові приміщення. Право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності чи інше речове право на земельну ділянку, на якій вони розташовані. Право власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини, в яких вони розташовані. Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди, що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв’язку, залізничні колії. Якщо державним реєстратором безпідставно, необгрунтовано відмовлено у проведенні реєстраційних дій, то рішення державного реєстратора може бути оскарженим до суду або до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яка постійно діє при Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області (бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001). Якщо за результатом розгляду скарги приймається рішення про її задоволення, у такому випадку скасовується рішення про відмову в державній реєстрації прав та суб’єктом розгляду скарги проводиться державна реєстрація прав на нерухомість.

 

Жашківський районний сектор

Філії Державної установи «Центр пробації»  в Черкаській області

інформує

Керівництво:

Контактні дані:

 

 

Сторінка в Facebook:

 

Піддубняк Максим Васильович, старший інспектор

Адреса: вул. Миру, 2, м. Жашків, 19201

Телефон: (04747) 6-33-83

E-mail: : chs8_probation@ukr.net

https://www.facebook.com/probation.cherkassy

Графік роботи:

понеділок - четвер з 9-00 до18-00

п’ятниця: з 9-00 до16-45

обідня перерва:  13-00 - 13-45

вихідний : субота, неділя

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...

 1. забезпечення безпеки  суспільства шляхом запобігання вчиненню правопорушень;
 2. надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді) ... (читати далі)

 

 

Жашківське відділення  Управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області  доводить  до  відома роботодавців.

Навчання  з охорони праці – обов’язок кожного роботодавця.

   На кожному підприємстві, в установі та організації (як приватної, так і державної чи комунальної форм власності) повинні проводитися навчання та перевірка знань з питань охорони праці.  На підприємствах на основі Типового положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) (далі – Типове положення), з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки виконання цієї роботи. Відповідальність за організацію навчання й перевірку знань з питань охорони праці покладається на керівника. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань із цих питань здійснює служба охорони праці підприємства.

(читати далі...)

 

Звіт міського голови Ігоря Цибровського за 2018 рік

У результаті утворення Жашківської міської об’єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли села Вільшанка, Марійка, Литвинівка, Скибин та місто Жашків, чисельність населення станом на 01.01.2018 становила 17019 мешканців, загальна площа ОТГ – 151,09 кв.км.

В процесі об’єднання відбулося реорганізація сільських рад шляхом приєднання їх до Жашківської міської ради. Наразі єдиним виконавчим органом ОТГ є виконавчий комітет Жашківської міської ради. Оперативне вирішення питань на території сіл громади здійснюють виконуючі обов’язки старости та спеціалісти-діловоди.

Бюджет громади

          У процесі  створення Жашківської об’єднаної громади дохідна частина (загальний та спеціальні фонди з трасфертами) склала:

 • м.Жашків – 130968,048 тис.грн
 • с.Вільшанка – 1061,180 тис. грн
 • с.Литвинівка – 2619,055 тис. грн
 • с.Скибин – 6895,014 тис. грн
 • с.Марійка – 1340,670 тис.грн

Загальний дохід громади – 142883,967 тис. грн.

Видаткова частина в розрізі населених пунктів:

 • м.Жашків – 128636,427 тис.грн
 • с.Вільшанка – 1464,428 тис. грн
 • с.Литвинівка – 5211,999 тис. грн
 • с.Скибин – 12210,030 тис. грн
 • с.Марійка – 1255,122 тис.грн.

(читати далі...)

 

ІНФОРМУЄ ЖАШКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

«Правила охорони праці у сільськогосподарському  виробництві»,які затверджені наказом  Мінсоцполітики від 29.08.2018 року №1240.  Правила набрали чинність з 12.10.2018 року.

 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»,які  зареєстровано  в Міністерстві юстиції 19.09.2018 за №1082/32534. Правила набрали чинність з 12.10.2018 року.

    Ці Правила поширюються на всіх юросіб та фізосіб, які провадять  діяльність у сільському господарстві і відповідно до законодавства використовують  найману працю, та працівників, що працюють у сільськогосподарському  виробництві.

   Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання роботодавцями та працівниками під час виробництва сільськогосподарської продукції.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА

 

 

Інформує  Жашківське відділення  Управління виконавчої

      дирекції Фонду соціального страхування  України 

у  Черкаській області

Дотримання  безпеки праці під час проведення  осінньо –польових робіт

Успішне проведення осінньо - польових робіт – це завжди важливий екзамен не тільки для 
керівників селянських підприємств і трудівників села, а й для усіх відповідальних 
за охорону праці й техніку безпеки у сільськогосподарському виробництві.
 Адже ці роботи, крім належного організаційного рівня, повинні виконуватися також достатньо безпечно, 
тобто без ризику для здоров’я і життя працівників... (читати далі)

     

Жашківське відділення  Управління виконавчої

      дирекції Фонду соціального страхування  України 

у  Черкаській області

Пам'ятка роботодавцю

Відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій Затевердженого Наказ Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2017 №246 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 за №846/1113 юридичні, фізичні особи незалежно від форми власності повинні проходити медичні огляди.... (читати далі)

 

 

Порядок  повідомлення та розслідування 

нещасного випадку на виробництві

Розслідування нещасного випадку, що стався на виробництві, здійснюється відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 10 Порядку розслідування роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку), зобов'язаний: (читати далі...).

Завантажити інформацію: Порядок  повідомлення та розслідування  нещасного випадку на виробництві

 

Про внесення змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів

06.04.2018 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.02.2018 року № 288 «Про внесення змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів» (далі – Наказ № 288), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.03.2018 року за № 293/31745, яким затверджено зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 року № 13 «Про затвердження

Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» (далі – Наказ № 13), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 року за № 220/28350.

Зокрема Наказом № 288 внесено додатковий реквізит «Код товарної підкатегорії згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)» до фіскального касового чеку на товари (послуги), фіскального касового чеку видачі коштів, фіскального касового чеку за операціями приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Завантажити інформацію - Наказ Міністерства фінансів україни Про внесення змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів

 

Про державну допомогу суб’єктам господарювання

Антимонопольний комітет України надає роз’яснення та всю необхідну інформацію щодо держасної допомоги суб’єктам господарювання. Форму для запитань до Антимонопольного комітету України можна знайти на «Порталі державної допомоги» за адресою: http://pdd.amc.gov.ua/page/feedback.

Роз’яснювальні матеріали розміщені на офіційному сайті Антимонопольного комітету України в розділі «Державна допомога суб’єктам господарювання» в рубриці «відповіді на поширені питання» (http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/130237)

Загалом, розділ «Державна допомога суб’єктам господарювання» містить дуже багато аналітичних матеріалів та інформацію про нормативно-правові акти з питань державної допомоги (http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/139865)/

Завантажити інформацію про державну допомогу суб’єктам господарювання

 

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Міністерство юстиції України інформує про підстави та порядок зупинення державної реєстрації прав.

Згідно з ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон).

 Проведення реєстраційних дій зупиняється на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, або на підставі заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна.

Про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об’єкта нерухомого майна…

Завантажити інформацію про Підстави та порядок зупинення державної реєстрації прав

 

Кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

Питання відповідальності у сфері державної реєстрації нерухомості  та бізнесу регулюється статтею 38 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статтею 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом...

Завантажити інформацію про кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

 

Оскарження відмови у проведенні реєстраційних дій щодо нерухомості

При Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області діє Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, тому скаргу можна подати або надіслати за адресою: бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001...

Завантажити інформацію про оскарження відмови у проведенні реєстраційних дій щодо нерухомості

 

Вимоги до оформлення скарги у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.

При Міністерстві юстиції України та Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області працюють Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Вимоги до оформлення скарги визначені:     

 • Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 •  Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
  • Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128...

Завантажити інформацію про вимоги до оформлення скарги у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь