A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Жашківська міська рада
Черкаська область, Жашківський район

Інформація

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Плата за проведення реєстраційних дій щодо нерухомості

 

За проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень справляється плата (адміністративний збір). Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи для проведення державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Адміністративний збір справляється за одну надану послугу у сфері державної реєстрації прав. У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав одночасно усім співвласникам нерухомого майна адміністративний збір справляється один раз у повному обсязі. У разі надання однієї послуги у сфері державної реєстрації прав співвласникам нерухомого майна окремо один від одного адміністративний збір справляється у повному обсязі з кожного із співвласників.

    У разі відмови у проведенні реєстраційних дій адміністративний збір не повертається. У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень адміністративний збір підлягає поверненню.

    Звільняються від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав: 1) фізичні та юридичні особи - під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформлені до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом; 2) громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 3) громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років; 4) громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; 5) особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особи з числа учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; 6) особи з інвалідністю I та II груп; 7) Національний банк України; 8) органи державної влади, органи місцевого самоврядування; 9) інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

    Вищезазначені особи не звільняються від сплати адміністративного збору у разі, якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у скорочені строки.

    Адміністративний збір не справляється за внесення до записів Державного реєстру прав змін, пов’язаних із приведенням у відповідність із законами України у строк, визначений цими законами.

    З розмірами плати за проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно можна ознайомитися на сайті Головного територіального управління юстиції у Черкаській області за посиланням: http://uprav.ck.minjust.gov.ua/.

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Що потрібно знати при зверненні до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації?

Якщо державний реєстратор нерухомості або бізнесу незаконно відмовив, зупинив розгляд заяви про державну реєстрацію або мала місце незаконна дія чи бездіяльність державного реєстратора, можна звернутися до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області (далі - Комісія), яка розглядає скарги відносно державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, що здійснюють свою діяльність в межах Черкаської області. Скаргу можна подати або надіслати за адресою: бульвар Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001, телефон для консультацій (0472)33-00-27. Перевагою звернення до Комісії є швидкість розгляду скарги, яка розглядається протягом ЗО календарних днів, загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 днів, відсутність обов’язку бути особисто присутнім на засіданні Комісії, відсутність платежів за звернення до Комісії, в разі задоволення скарги Комісія скасовує незаконну відмову та проводить державну реєстрацію. Скарга обов’язково повинна містити: 1) повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником; 2) реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується; 3) зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, які порушено, на думку скаржника; 4) викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги; 5) відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання* що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення На № ______ від ________ Сільські, селищні та міські ради Черкаської області 2 державного реєстратора та/або внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 6) підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складання скарги. Якщо скарга подається представником скаржника - додається довіреність чи інший документ, що підтверджує його повноваження, або його копія, засвідчена в установленому порядку. До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності).

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

 

                ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ                          

   У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Контроль у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом:

            – розгляду скарг, поданих відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

            – розгляду обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту;

            – моніторингу реєстраційних дій в реєстрах.

            У разі виявлення під час розгляду скарг відповідно до Закону України «Про звернення громадян» і обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту чи моніторингу реєстраційних дій в реєстрах порушень порядку державної реєстрації контроль здійснюється шляхом проведення камеральної перевірки державних реєстраторів чи суб’єктів державної реєстрації.

            Камеральна перевірка – перевірка, що проводиться у приміщенні Мін’юсту виключно на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ( далі - Єдиний державний реєстр).

            За результатами проведення перевірок (у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації) Мін’юст приймає вмотивоване рішення про:

            1) тимчасове блокування доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру;

            2) анулювання доступу державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації до Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру;

            3) притягнення до адміністративної відповідальності державного реєстратора, уповноваженої особи суб’єкта державної реєстрації;

            4) направлення до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Міністерстві юстиції України подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю;

            5) скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації.

            Камеральна перевірка та моніторинг проводяться на підставі наказу Мін’юсту. Наказ в обов’язковому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Мін’юсту (https://minjust.gov.ua/news/acts).

 

 

Жашківське відділення  Управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області  доводить  до  відома роботодавців.

Роль свідомості кожного  працівника у попередженні виробничого травматизму!

         Попередження  виробничого травматизму  великою мірою залежить від свідомості  кожного працівника. У свою чергу  кожен роботодавець, що використовує найману працю, повинен  першочергово  бачити не лише прибутки та матеріальну вигоду, а й дбати про тих людей, які їх створюють.

        Інформувати  працівників щодо основних вимог безпечної праці  допомагають  роботодавцям працівники  Жашківського відділення    управління виконавчої дирекції Фонду соціального  страхування  України у Черкаській області.

         На  підприємствах, де заходи з охорони  праці не є одноразовою акцією, нещасні випадки з працівниками трапляються  вкрай рідко. Основним шляхом до зменшення виробничого травматизму  є  створення  на кожному робочому  місці  безпечних  і нешкідливих умов  праці  та проведення  інструктажів з охорони праці. Під  час останніх кожен працівник  має бути особливо уважним, не соромитись  ставити  запитання, не відбувати цю процедуру формально, у разі   необхідності звертатися за консультаціями до  відповідальних осіб з охорони праці підприємства чи до фахівців  робочих органів Фонду соціального страхування України та їх відділень.

          Кожен працівник має усвідомлювати те, що порушення вимог нормативно-правових актів з охорони  праці – це прямий шлях до виробничої травми або  професійного захворювання. У зв’язку з цим зміст  нормативних документів кожного  підприємства повинен бути максимально деталізований  та конкретизований.

 

Шановні роботодавці, ваш обов’язок створити належні умови праці на кожному  робочому місці!

 

Шановні працівники, бережіть своє здоров’я!

 

 Страховий експерт з охорони праці  Жашківського відділення Управління  виконавчої дирекції Фонду соціального  страхування  України  у Черкаській області

Добротворська К.В.тел.098-279-77-11

 

Управління соціального захисту населення Жашківської районної державної адміністрації

На виконання  Постанови КМУ від 20.03.2019 №237  виплата разової грошової допомоги до 5 травня у 2019 році, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань”, установлена у таких розмірах:

    1)  особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

I групи - 3850 гривень;

II групи - 3400 гривень;

III групи - 2950 гривень;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1295 гривень;

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3850 гривень;

членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 840 гривень;

учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 530 гривень;

Виплата грошової допомоги проводиться кожному ветерану до 5 травня поточного року за місцем реєстрації одержувачів.

         Для отримання цієї виплати учаснику бойових дій, який демобілізований, не є пенсіонером чи особою з інвалідністю внаслідок війни, необхідно подати до управління соціального захисту населення Жашківської райдержадміністрації:

– заяву

– реквізити розрахункового рахунку, на який будуть перераховані кошти;

      При собі мати оригінали паспорту, посвідчення УБД та військового квитка.

Разом з тим, згідно п.2 постанови КМУ № 237 від 20.03.2019 ветерани з числа осіб, які не є пенсіонерами і не є військовослужбовцями можуть звернутися за місцем роботи  і списки на виплату грошової допомоги у такому випадку подаються  до Центру по нарахуванню та  здійсненню соціальних виплат  Департаменту соціального захисту населення тел. (0472) 63 47 97 та 63 46 84 відповідно підприємствами, установами та організаціями.

Підпунктом 4 пункту 1 постанови КМУ №237 від 20.03.2019 передбачено, особи, які не отримали грошової допомоги, зокрема ті, що набули статусу згідно із статтями 6, 7, 9, 10 і 11 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" до 5 травня 2019 р. включно, мають право звернутися за нею до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації та отримати її до 30 вересня 2019 року.

Для отримання більш детальної інформації щодо отримання виплат до 5 травня  звертатися в управління соціального захисту населення Жашківської районної державної адміністрації за адресою:

м. Жашків, вул. Благовісна,1  каб. №8 та за тел. (04747) 6-32-93

 

 

УРЯДОВА ПРОГРАМА  «ТЕПЛИХ» КРЕДИТІВ

 

З жовтня 2014 року для населення та ОСББ діє розроблена Держенергоефективності та запроваджена Урядова програма «теплих кредитів».

Програмою передбачено відшкодування з держбюджету у таких розмірах:

 • 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) на придбання негазових/неелектричних котлів для фізичних осіб;
 • 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на придбання енергоефективного обладнання/матеріалів для фізичних осіб - власників приватних будинків;
 • 40% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн. в розрахунку на одну квартиру) для ОСББ/ЖБК, як юридичних осіб, для загальнобудинкових заходів.

Якщо позичальником є фізична особа, яка отримує субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, то розмір відшкодування становитиме 35% як за напрямком придбання котлів, так і для інших енергоефективних заходів, але не більше 12 000 гривень.

Якщо в складі ОСББ є родини-отримувачі субсидії, таке ОСББ отримує відшкодування у середньозваженому розмірі між 40% і 70% — залежно від кількості квартир-субсидіантів.

Уповноваженими на видачу "теплих"  кредитів в рамках програми є 4 державні банки:ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк.

Детальні роз’яснення щодо участі в Урядовій програмі з енергоефективності можна отримати в Call-центрі Держенергоефективності за тел.: (044) 296-71-60, 292-32-57 та e-mail: energoefect@saee.gov.ua,energoefect2@saee.gov.uaenergoefect3@saee.gov.ua.

Також, наголошуємо, що в 2019 р. продовжують діяти місцеві програми здешевлення «теплих» кредитів, за якими надається додаткова компенсація (з місцевих бюджетів) по тілу або відсотках за «теплими» кредитами. 

Детальну інформацію про додаткову місцеву підтримку можна знайти на Інтерактивній карті місцевих програм здешевлення «теплих» кредитів: http://saee.gov.ua/uk/programs/map.

 

 

Жашківське відділення управління

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування

України у Черкаській області

       Комісія із соціального страхування: оновлені повноваження

           Закон України від 23.09.1999 № 1105- XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в частині 3 статті 30 визначає, що рішення про призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації, до складу якої входять представники адміністрації підприємства, установи, організації та застрахованих осіб (виборних органів первинної профспілкової організації (профспілкового представника) або інших органів, які представляють інтереси застрахованих осіб) (читати далі...).

 

 

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або суду (читати далі...).  

 

 

 

Жашківське відділення  Управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області  доводить  до  відома роботодавців.

 БЕЗПЕКА НА ВИРОБНИЦТВІ – НЕ РАЗОВА АКЦІЯ! 

На аграрних підприємствах тривають  весняно-польові роботи.

 Тривають весняно-польові роботи  і майже одночасно розпочато посів ярих культур. Це є специфікою сільськогосподарської галузі. Сучасні технології виконання посівних робіт передбачають використання мінеральних добрив, протруювачів насіння та інших хімічних речовин, без яких неможливе отримання високих урожаїв зернових культур.

Для шкідливих хімічних речовин встановлено гранично допустимі концентрації у повітрі робочої зони і в атмосферному повітрі (читати далі.....).

 

 

Де дізнатися про стан розгляду державним реєстратором
заяви? І чи можна оскаржити рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора?

Державна реєстрація прав на нерухомість та їх обтяжень проводиться за заявою
заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса.
Суб’єктами державної реєстрації прав визначено:
- виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська, Севастопольська
міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації;
- акредитовані суб’єкти.
Державним реєстратором є:
1) громадянин України, який має вищу освіту за спеціальністю правознавство,
відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством юстиції України, та
перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації прав;
2) нотаріус;
3) державний виконавець, приватний виконавець (у випадках визначених законом).
Інформація про суб’єктів державної реєстрації прав, нотаріусів Черкаської області
розміщена на сайті Головного територіального управління юстиції у Черкаській області
( http://uprav.ck.minjust.gov.ua ).
Документи, подані разом із заявою, розглядає державний реєстратор та перевіряє їх на
наявність підстав для проведення реєстраційних дій, зупинення розгляду заяви, зупинення
державної реєстрації прав, відмови в державній реєстрації прав.
За результатом розгляду документів державний реєстратор приймає
відповідне  ріш ення.
  Після подачі заяви кожен заявник може перевіряти стан розгляду своєї заяви. Така
послуга надається он-лайн через «Кабінет електронних сервісів» за посиланням
–http://rrp.informjust.ua/.
На законодавчому рівні надано можливість оскаржувати рішення, дії або
бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав не тільки до суду,
але й цілком безкоштовно до Міністерства юстиції України та його територіальних органів.
Довідкова інформація та методична допомога щодо складання скарг надається
Головним територіальним управлінням юстиції у Черкаській області за телефоном
(0472) 33-00-27 або за адресою: м. Черкаси, бульв. Шевченка, 185, каб. 244.

 

 

Жашківське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Черкаській області  доводить  до відома  роботодавців.

 

БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПІД ЧАС ВЕСНЯНО-ПОЛЬОВИХ РОБІТ

 

Весняно-польові роботи – напружений етап річного циклу агропромислового виробництва. Зокрема, у березні-квітні сільськогосподарськими підприємствами виконується біля третини річного обсягу польових тракторних і майже така ж частка транспортних робіт.

У цей час пожвавлюються також інші роботи в агропромисловому виробництві. Зростає, порівняно із зимовими місяцями, кількість працівників, зайнятих на ручних роботах (на технологічному обслуговуванні, забезпеченні роботи посівних та інших машинно-тракторних агрегатів).

(читати далі...)

 

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

SMS - шформування власниюв нерухомост1 про будь-як1 реестрацшш ди,

як1 вчиняються з нерухомютю.

М1н1стерство юстицп Укра'ши створило он-лайн npocTip Юстицп' для
громадян шд назвою «ОН-ЛАЙН будинок юстицп'».
«ОН-ЛАЙН будинок юстицп» - це он-лайн сервю послуг населению щодо
реестраци, доступу до реестр1в, подання документа та iHuinx послуг
Мшютерства юстицп Укра'ши, який складаеться з 6 рубрик. Одна i3 рубрик -
SMS-Маяк . ' '

(читати далі...)
 

 

 

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ

У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНФОРМУЄ

«Кримінальна відповідальність за порушення
законодавства у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу».

Питання відповідальності у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу
регулюється статтею 38 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень» та статтею 35 Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
Державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації за порушення законодавства у
сфері державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або
кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.
Державним реєстратором у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу
є особа, яка перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації, нотаріус,
державний виконавець та приватний виконавець (у разі державної реєстрації обтяжень,
накладених під час примусового виконання рішень відповідно до закону,
а також у разі державної реєстрації припинення іпотеки у зв’язку з придбанням (передачею)
за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки).
Суб’єктами державної реєстрації у сфері державної реєстрації нерухомості
та бізнесу є виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська
та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні
адміністрації, акредитовані суб’єкти.
Кримінальна відповідальність державних реєстраторів передбачена розділами
XV «Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
об’єднань громадян та злочинів проти журналістів» та XVII «Злочини у сфері службової
діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»
Кримінального кодексу України.
Зміст кримінальних правопорушень державних реєстраторів розкривають статті 358
(«Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених
документів, печаток, штампів»), статті 364 («Зловживання владою або службовим
становищем»), статті 3652 («Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні
послуги»), статті 367 («Службова недбалість») Кримінального кодексу України.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Яке майно підлягає державній реєстрації? 

Відповідно до ст. 182 Цивільного кодексу України (далі - Кодекс) право власності та інші речові права на нерухомі речі, обтяження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації. За Кодексом до нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (ч. 1 ст. 181). Частиною 1 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено державну реєстрацію прав на таке нерухоме майно: - земельні ділянки; - підприємства як єдині майнові комплекси; - житлові будинки; - будівлі; - споруди, а також їх окремі частини; - квартири; - житлові та нежитлові приміщення. Право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності чи інше речове право на земельну ділянку, на якій вони розташовані. Право власності на квартиру, житлове та нежитлове приміщення може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності на житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини, в яких вони розташовані. Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди, що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв’язку, залізничні колії. Якщо державним реєстратором безпідставно, необгрунтовано відмовлено у проведенні реєстраційних дій, то рішення державного реєстратора може бути оскарженим до суду або до Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, яка постійно діє при Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області (бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001). Якщо за результатом розгляду скарги приймається рішення про її задоволення, у такому випадку скасовується рішення про відмову в державній реєстрації прав та суб’єктом розгляду скарги проводиться державна реєстрація прав на нерухомість.

 

Жашківський районний сектор

Філії Державної установи «Центр пробації»  в Черкаській області

інформує

Керівництво:

Контактні дані:

 

 

Сторінка в Facebook:

 

Піддубняк Максим Васильович, старший інспектор

Адреса: вул. Миру, 2, м. Жашків, 19201

Телефон: (04747) 6-33-83

E-mail: : chs8_probation@ukr.net

https://www.facebook.com/probation.cherkassy

Графік роботи:

понеділок - четвер з 9-00 до18-00

п’ятниця: з 9-00 до16-45

обідня перерва:  13-00 - 13-45

вихідний : субота, неділя

ПРОБАЦІЯ - ЦЕ ...

 1. забезпечення безпеки  суспільства шляхом запобігання вчиненню правопорушень;
 2. надання суду інформації, що характеризує обвинувачену особу для прийняття справедливого рішення (складення досудової доповіді) ... (читати далі)

 

 

Жашківське відділення  Управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області  доводить  до  відома роботодавців.

Навчання  з охорони праці – обов’язок кожного роботодавця.

   На кожному підприємстві, в установі та організації (як приватної, так і державної чи комунальної форм власності) повинні проводитися навчання та перевірка знань з питань охорони праці.  На підприємствах на основі Типового положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) (далі – Типове положення), з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки виконання цієї роботи. Відповідальність за організацію навчання й перевірку знань з питань охорони праці покладається на керівника. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань із цих питань здійснює служба охорони праці підприємства.

(читати далі...)

 

Звіт міського голови Ігоря Цибровського за 2018 рік

У результаті утворення Жашківської міської об’єднаної територіальної громади, до складу якої увійшли села Вільшанка, Марійка, Литвинівка, Скибин та місто Жашків, чисельність населення станом на 01.01.2018 становила 17019 мешканців, загальна площа ОТГ – 151,09 кв.км.

В процесі об’єднання відбулося реорганізація сільських рад шляхом приєднання їх до Жашківської міської ради. Наразі єдиним виконавчим органом ОТГ є виконавчий комітет Жашківської міської ради. Оперативне вирішення питань на території сіл громади здійснюють виконуючі обов’язки старости та спеціалісти-діловоди.

Бюджет громади

          У процесі  створення Жашківської об’єднаної громади дохідна частина (загальний та спеціальні фонди з трасфертами) склала:

 • м.Жашків – 130968,048 тис.грн
 • с.Вільшанка – 1061,180 тис. грн
 • с.Литвинівка – 2619,055 тис. грн
 • с.Скибин – 6895,014 тис. грн
 • с.Марійка – 1340,670 тис.грн

Загальний дохід громади – 142883,967 тис. грн.

Видаткова частина в розрізі населених пунктів:

 • м.Жашків – 128636,427 тис.грн
 • с.Вільшанка – 1464,428 тис. грн
 • с.Литвинівка – 5211,999 тис. грн
 • с.Скибин – 12210,030 тис. грн
 • с.Марійка – 1255,122 тис.грн.

(читати далі...)

 

ІНФОРМУЄ ЖАШКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДИРЕКЦІЇ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

«Правила охорони праці у сільськогосподарському  виробництві»,які затверджені наказом  Мінсоцполітики від 29.08.2018 року №1240.  Правила набрали чинність з 12.10.2018 року.

 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»,які  зареєстровано  в Міністерстві юстиції 19.09.2018 за №1082/32534. Правила набрали чинність з 12.10.2018 року.

    Ці Правила поширюються на всіх юросіб та фізосіб, які провадять  діяльність у сільському господарстві і відповідно до законодавства використовують  найману працю, та працівників, що працюють у сільськогосподарському  виробництві.

   Вимоги цих Правил є обов’язковими для виконання роботодавцями та працівниками під час виробництва сільськогосподарської продукції.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРАВИЛА

 

 

Інформує  Жашківське відділення  Управління виконавчої

      дирекції Фонду соціального страхування  України 

у  Черкаській області

Дотримання  безпеки праці під час проведення  осінньо –польових робіт

Успішне проведення осінньо - польових робіт – це завжди важливий екзамен не тільки для 
керівників селянських підприємств і трудівників села, а й для усіх відповідальних 
за охорону праці й техніку безпеки у сільськогосподарському виробництві.
 Адже ці роботи, крім належного організаційного рівня, повинні виконуватися також достатньо безпечно, 
тобто без ризику для здоров’я і життя працівників... (читати далі)

     

Жашківське відділення  Управління виконавчої

      дирекції Фонду соціального страхування  України 

у  Черкаській області

Пам'ятка роботодавцю

Відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій Затевердженого Наказ Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2017 №246 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 за №846/1113 юридичні, фізичні особи незалежно від форми власності повинні проходити медичні огляди.... (читати далі)

 

 

Порядок  повідомлення та розслідування 

нещасного випадку на виробництві

Розслідування нещасного випадку, що стався на виробництві, здійснюється відповідно до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 (далі – Порядок).

Згідно з пунктом 10 Порядку розслідування роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок (крім випадків, передбачених пунктом 37 цього Порядку), зобов'язаний: (читати далі...).

Завантажити інформацію: Порядок  повідомлення та розслідування  нещасного випадку на виробництві

 

Про внесення змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів

06.04.2018 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.02.2018 року № 288 «Про внесення змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів» (далі – Наказ № 288), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.03.2018 року за № 293/31745, яким затверджено зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 року № 13 «Про затвердження

Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)» (далі – Наказ № 13), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.02.2016 року за № 220/28350.

Зокрема Наказом № 288 внесено додатковий реквізит «Код товарної підкатегорії згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД)» до фіскального касового чеку на товари (послуги), фіскального касового чеку видачі коштів, фіскального касового чеку за операціями приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Завантажити інформацію - Наказ Міністерства фінансів україни Про внесення змін до Положення про форму і зміст розрахункових документів

 

Про державну допомогу суб’єктам господарювання

Антимонопольний комітет України надає роз’яснення та всю необхідну інформацію щодо держасної допомоги суб’єктам господарювання. Форму для запитань до Антимонопольного комітету України можна знайти на «Порталі державної допомоги» за адресою: http://pdd.amc.gov.ua/page/feedback.

Роз’яснювальні матеріали розміщені на офіційному сайті Антимонопольного комітету України в розділі «Державна допомога суб’єктам господарювання» в рубриці «відповіді на поширені питання» (http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/130237)

Загалом, розділ «Державна допомога суб’єктам господарювання» містить дуже багато аналітичних матеріалів та інформацію про нормативно-правові акти з питань державної допомоги (http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/139865)/

Завантажити інформацію про державну допомогу суб’єктам господарювання

 

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Міністерство юстиції України інформує про підстави та порядок зупинення державної реєстрації прав.

Згідно з ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон).

 Проведення реєстраційних дій зупиняється на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили, або на підставі заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій щодо власного об’єкта нерухомого майна.

Про зупинення реєстраційних дій на підставі рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій державний реєстратор невідкладно повідомляє власника об’єкта нерухомого майна…

Завантажити інформацію про Підстави та порядок зупинення державної реєстрації прав

 

Кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

Питання відповідальності у сфері державної реєстрації нерухомості  та бізнесу регулюється статтею 38 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та статтею 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Державні реєстратори, суб’єкти державної реєстрації за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом...

Завантажити інформацію про кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

 

Оскарження відмови у проведенні реєстраційних дій щодо нерухомості

При Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області діє Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, тому скаргу можна подати або надіслати за адресою: бульв. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001...

Завантажити інформацію про оскарження відмови у проведенні реєстраційних дій щодо нерухомості

 

Вимоги до оформлення скарги у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.

При Міністерстві юстиції України та Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області працюють Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Вимоги до оформлення скарги визначені:     

 • Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 •  Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
  • Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128...

Завантажити інформацію про вимоги до оформлення скарги у сфері державної реєстрації нерухомості та бізнесу

gromada.org.ua

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь